септември 9, 2017 - Медицински център Health

This Theme Supports a Custom FrontPage

ТЕС терапия

ТЕС терапия

Метода ТЕС-терапия е основан на експериментално открито явление за селективността на определено транскраниално електрическо въздействие на защитната система на мозъка при човека и животните. То е регистрирано като научно откритие в Международната асоциация на авторите на научни открития и изобретения.