Какво е специалиср вътрешни болести?

Интернистът или специалист по вътрешни болести се специализират във вътрешните болести и органи, но не спират само до тук. Те могат да лекуват различни заболявания и от различен спектър – от кожни болести до ушни инфекции. Накратко казано, когато избирате лекар за първична медицинска помощ, можете да изберете спокойно специалист вътрешни болести, вместо семеен лекар. […]