Прегледи

  • Преглед при специалист 'Акушерство и гинекология'
  • Преглед при специалист 'Очни болести'
  • Преглед при специалист 'Ангиолгия'
  • Ехография на коремни органи
  • Измерване на костна плътност
  • Преглед при специалист 'Невролог'
  • Преглед при специалист 'Вътрешни болести'
  • Преглед при специалист 'Уши-нос-гърло'

ТЕС-терапията е неинвазивен (без проникване във вътрешността на организма) метод за лечение, чрез транскраниална (лат. trans – през; cranium – череп) електростимулация. Това е физиотерапевтичен метод на положително въздействие върху здравето.

Принцип на лечебното въздействие

Повечето физиологични процеси, осигуряващи нормалното функциониране на нашия организъм, се управляват от мозъка. Той отговаря за нашето мислене, емоции, поведение и работата на всички органи и системи на организма. Предаването на командите, постъпващи от мозъка към органите и системите на организма ни, се извършва с помощта на химични вещества, наречени неврохормони. В мозъка, в зависимост от необходимостта от определени резултати, се произвеждат различни видове неврохормони. Едни от най-значимите от тях са ендорфините.

Какво е транскраниална електростримулация?

tes