Прегледи

Преглед при Офталмолог в Медицински център Хелт, гр. София
Запишете час за преглед при очен лекар Д-р Борислав Струкански в Медицински център 'Хелт'

ТЕС-терапията е неинвазивен (без проникване във вътрешността на организма) метод за лечение, чрез транскраниална (лат. trans – през; cranium – череп) електростимулация. Това е физиотерапевтичен метод на положително въздействие върху здравето.

Принцип на лечебното въздействие

Повечето физиологични процеси, осигуряващи нормалното функциониране на нашия организъм, се управляват от мозъка. Той отговаря за нашето мислене, емоции, поведение и работата на всички органи и системи на организма. Предаването на командите, постъпващи от мозъка към органите и системите на организма ни, се извършва с помощта на химични вещества, наречени неврохормони. В мозъка, в зависимост от необходимостта от определени резултати, се произвеждат различни видове неврохормони. Едни от най-значимите от тях са ендорфините.

Какво е транскраниална електростримулация?

какво е транскраниална електростимулация
Call Now Button