Контакти

Медицински център ХЕЛТ

Адрес: гр. София 1463, ул. „Здраве” №19
Tелефон: 02 9797003
E-mail: info@mchealth.bg