Ценоразпис - 'Уши-нос-гърло'
При желание или необходимост от допълнителен преглед, такъв може да бъде записан на място.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

ЦЕНИ

Преглед

40.00 лв.

Вторичен преглед/ разширена консултация

23.00 лв.

Консултация/ Разчитане на резултати с рецепта

14.00 лв.

Инцизия на фурункул в слуховия канал

25.00 лв.

Инцизия на фурункул в ухото

25.00 лв.

Инцизия на френулум

30.00 лв.

Инцизия на перитонизиларен абсцес

60.00 лв.

Парацентеза

40.00 лв.

Дренаж на кухината на средното ухо

20.00 лв.

Контролиране под налягане инсуфлация на Евстахиева тръба

15.00 лв.

Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо

10.00 лв.

Предна тампонада на носа

20.00 лв.

Предна и задна тампонада на носа

50.00 лв.

Смяна на тампонада

15.00 лв.

Инцизия на фурункул в носа

30.00 лв.

Пункция или промивка на максиларен синус

50.00 лв.

Отваряне на абсцес на носна преграда

40.00 лв.

Отваряне на абсцес на езика

50.00 лв.

Сондиране на субмандибуларна жлеза

30.00 лв.

Вземане на биопсия от устна кухина, фаринкс, ларинкс

50.00 лв.

Индиректна ларингоскопия

30.00 лв.

Поставяне на периферна канюла

12.00 лв.

Отстраняване на церумен

30.00 лв.

Отстраняване на хирургични УНГ шевове

20.00 лв.

Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото

30.00 лв.

Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпънчевата кухина

20.00 лв.

Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа

20.00 лв.

Отстраняване на чужди тела от ларинкс

60.00 лв.

Туширане на фаринкс

10.00 лв.

Скринингова аудиометрия

28.00 лв.