ТЕС терапия

Основните ефекти на ТЕС-терапията са обусловени от усилената продукция и отделянето на ендорфини.

Метода ТЕС (транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка) e разработeн преди около 20 години в Института по физиология носещ името на И. П. Павлов в Руската Академия на Науките (Санкт-Петербург). Разработката е на група учени под ръководството на доктора на медицинските науки, професор, академик на Руската Академия за Естествени Науки и Академията за медико-технически науки, лауреата на Държавна премия на СССР -Валерий. П. Лебедев с прилагане принципите на доказателствената медицина.

Към момента метода ТЕС-терапия е общопризнат метод на лечение чрез физиотерапия.

Метода ТЕС-терапия е основан на експериментално открито явление за селективността на определено транскраниално електрическо въздействие на защитната система на мозъка при човека и животните. То е регистрирано като научно откритие в Международната асоциация на авторите на научни открития и изобретения.

Способите на лечебно приложение на ТЕС-терапията и реализиращата го апаратура са защитени с ред авторски свидетелства на СССР и по-късно с патенти за изобретения на Руската Федерация.

Следва да подчертаем, че ефектите на ТЕС-терапията имат следните отличителни особенности:

  1. Проявяват се комплексно и едновременно.
  2. Имат хомеостатична насоченост.
  3. Имат многокомпонентен системен характер.