Медико-диагностична лаборатория към Медицински Център 'Хелт'

Обади ни се:

За всякакви въпроси или запазване на час!

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

КодНаименованиеЦена
10.54SARS CoV-2 RNA PCR – анализ за коронавирус (Извършва се в България, експресен резултат в рамките на деня)132
CO19PCSARS CoV-2-RNA (PCR – анализ за коронавирус)106.7
 Транспорт до вирусологична лаборатория на Зинлаб във Вайден (Германия)16.5
 Пробовземане и подготовка на проба за PCR – анализ за коронавирус16.5
55.13Anti SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 вирус-неутрализиращи антитела (вкл. и за рецепторния свързващ домейн-RBD)31.9
55.15Elecsys Anti-SARS-CoV29.9
55.17SARS-CoV-2 Antigen Roche (бърз тест за COVID-19 антиген)33
55.19Elecsys Anti-SARS-CoV2-S26.4
1056ДП 1-Коронавирус: ПКК + ДКК + CRP + Феритин + Д – димер + Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 (Euroimmun,CE-маркиран) + при нужда IgA64.9
1057ДП – ПКК + ДКК + CRP + Феритин + Д – димер35.2

ХЕМАТОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА АНЕМИИ

КодНаименованиеЦена
1.01ПКК3.6
1.4ДКК3
70.05ПКК + ДКК – 18 показателя4.8
52.01Ретикулоцити + ПКК4.2
52.95Витамин В1216.8
1.41Морфология на еритроцити + ПКК4.8
1.03СУЕ1.44
1.22Гликиран хемоглобин HbA1c12
70.29Носен секрет за Еозинофили6
70.32Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК7.2
70.33Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК + ДДК9.6

ХЕМАТОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА АНЕМИИ

Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).

КодНаименованиеЦена
ALPalk. leucocyte phosph.42.05
COHBCO-hemoglobin81.15
FHBFree Hb (plasma)21.50
HBSTHaemoglobin (faeces)26.17
HBA2haemoglobin A234.70
HBELHb-chromatography64.40
HBFhemoglobin F21.50
METHBMethaemoglobin26.20
PKEPyruvatkinase in Ery42.95
RETIReticulocyte count2.4
HCYEHomocysteine50.4
XXLYOLymphozytendifferenzierung234
UROUUroporphyrins (urine)87
VITB6Vitamin B665.56
VITB12Vitamin B 1216.8

 

ХЕМОСТАЗА

КодНаименованиеЦена
1.05Протромбиново време2.64
1.06АПТТ3
1.07Фибриноген3
1.04Време на кървене1.2
52.22Време на съсирване1.2
70.03D-димери22.8
70.06Направление за INR по РЗОК + Интерпретация на резултат4.8
70.07INR + Интерпретация на резултат7.44

ХЕМОСТАЗА

Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).

КодНаименованиеЦена
AFA10AAnti-factor-Xa-activity60.86
AFA8Anti factor 860.86
AG1Antigen proof (erythrocy.)20.29
AT3AT III-активност33.51
DIMERFibr.Degr.Prod.D-Dimer52.33
FA10Factor 10 (Stuart-Prower-Factor)85.56
FA11Factor 11 (Plasmathromboplastin)81.14
FA12Factor 12 (Hageman-Factor)81.14
FA13Factor 13 (Fibrinase)76.15
FA2Factor 2 (Протромбин)55.2
FA5Factor 5 (Проакцелерин)54.1
FA5ZHFaktor 5-Genmutation (Leiden-Mutation)93.6
FA7Factor 7101.72
FA8Factor 8 (antihem. factor A)71.45
FA8AAFactor 8 assoc. antigen (VWF)71.45
FA8AMFactor 8, vWF multimere214.8
FA8CBFactor 8 collag.-bind.-act.60.86
FA8RIFactor 8 ristocetin cofactor94.8
FA9Factor 9 antihem. factor B71.44
FIBNFibronectin46.75
FIMOFibrin-monomer-complex52.33
GD1ADisialo-gangliosid-ab (GD1a)27.9
GD1AGDisialo-gangliosid IgG-ab (GD1a)27.9
GD1AMDisialo-gangliosid IgM-ab (GD1a)27.9
GD1BGDisialo-gangliosid IgG-ab (GD1b)27.9
PAIPlasminogen activator inhib. 160.8
PCProtein C-активност92
PINPProkollagen-I N-terminal55.57
PRO3PProkoll.-III-peptid128.53
PSAKProtein S-активност92
PSFProtein S92
PTTPartial thromboplastine time1.8
QCKProthrombine time1.8
TATKThrombin-AT3 complex60.86
U3RNPFibrillarin U3RNP ab27.93

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

12.01Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)9.6
12.02Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н3.6
12.03Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs21.6
12.04Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод21.6
10.35Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент18
10.36Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод24
10.37Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод21.6
12Формуляр за кръвна група0.6

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).

КодНаименованиеЦена
AGKKell ag25.6
DICODirect Coombs test25.6
RHRhesus factor25.6
RHURhesus formula60.85

АНАЛИЗ НА УРИНА И ФЕЦЕС

КодНаименованиеЦена
0.5110 показателя без седимент2.7
0.5210 показателя + седимент3.75
0.53Белтък1.8
0.54Билирубин1.8
0.55Уробилиноген1.8
0.56Количество глюкоза3
0.57Количество белтък3
0.58pH1.8
0.59Специфично тегло1.8
0.6Захар1.8
0.61Кетони1.8
0.62Урея – 24 ч. урина3
0.63Креатинин – 24 ч. урина3
0.64Пикочна киселина – 24 ч. урина3
0.66Калций3
0.67Фосфор3
0.8Нитрити1.8
1.09Седимент1.5
1.08Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/3

АНАЛИЗ НА УРИНА И ФЕЦЕС

Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).

КодНаименованиеЦена
AALKUEthyl alcohol (urine)29.99
ALAUDelta amino-levulinic acid (U)72.04
DFLUUDesalkyl-flurazepam (urine)52.04
HPROUHydroxyprolin (urine)64.68
HVAHomovanillic acid (urine)79.38
KKUKappa chains (urine)37.04
LYSSTLysozym (faeces)31.16
MHISTKMethylhistamin (U)73.21
NTXUN-Telopeptide (urine)55.57
OXALUOxalic acid (urine)70.27
PBSTLead (faeces)40.57
PBULead (urine)40.57
PHCYUPhencyclidin (urine)27.94
PYR1UPyrethroid-Metabolit 1 (urine)152.59
PYR2UPyrethroid-Metabolit 2 (urine)152.59
PYR3UPyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA)152.59
PYRIUPyridinolin (urine)83.50
SDSUProtein Elpho/U52.92
TLUThallium (urine)150.00

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

КодНаименованиеЦена
1.11Глюкоза1.80
51.01Глюкозо-толерантен тест (на гладно, 60 мин., 120 мин.) ОГТТ5.40
1.12Кръвно-захарен профил4.80
51.74Фруктозамин3.60
1.19Холестерол2.40
1.20HDL-холестерол3.00
1.39LDL-холестерол3.00
1.21Триглицериди2.40
1.14Урея2.40
1.13Креатинин2.40
0.65Креатининов Клирънс4.80
1.23Пикочна киселина2.40
1.15Билирубин общ2.40
1.16Билирубин директен2.40
1.17Общ белтък2.40
1.18Албумин2.40
51.75Трансферин6.00
52.67Troponin I18.00
1.24АСАТ2.40
1.25АЛАТ2.40
1.26Креатинкиназа/КК/2.40
51.60СК-МB6.96
51.55LDH2.40
51.57Холинестераза3.60
1.27Гама ГТП2.40
1.28Алкална фосфатаза2.40
1.29Амилаза в серум3.00
51.72Амилаза в урина3.00
1.30Липаза4.20
51.73Йонизиран калций /Са++/2.40
1.31Натрий + Калий4.80
1.32Литий4.80
1.33Хлорид2.40
1.35Фосфор2.40
51.81Магнезий2.40
1.34Калций2.40
1.36Желязо3.00
1.37ЖСК4.80
10.20Микроалбумин12.00
1.10Окултни кръвоизливи3.60
52.95Витамин В1216.80
52.96Фолат18.00
52.97Феритин16.80
52.94Бета таласемия24.00
52.93Еритропоетин28.80
70.04Хомоцистеин34.80
70.22NT-proBNP38.40
70.28HOMA Index21.60
70.16Изследване на пунктат (цвят, мътнина, pH, спец. тегло, брой клетки, общ белтък)18.00
70.17Изследване на пунктат – Общ белтък – флуид/серум5.00 .
70.18Изследване на пунктат – LDH – флуид/серум5.00 .
70.19Изследване на пунктат – Албумин – флуид/серум5.00 .
70.20Изследване на пунктат – Билирубин – флуид/серум5.00 .
70.21Изследване на пунктат – Проба на Ривалта5.00 .

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

Лабораторни изследвания, които се работят във ФРГермания * (*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
A1MIAlpha-1-microglobulin24.70
A1MIUAlpha-1-microglobulin (U)24.70
A2MAUAlpha-2-macroglobulin (U)29.99
AALKAlcohol, ethanol29.99
AATAlpha-1-antitrypsin31.46
AATPTAlpha-1-antitrypsin phenotyping23.82
AATSTAlpha-1-antitrypsin in stool31.46
ACHAAcetylcholin – Rez.-Ak122.89
ACHEFAcetylcholinesterase41.16
AGALAlpha galactosidase61.45
AGLU1Кисела α глюкозидаза104.40
ALAluminium36.17
ALBLAlbumin (CSF)10.00
ALD18UAld.-18-Gluc./U.67.03
ALDOLAldolase60.28
ALLOPAllopurinol50.87
AMP2Pancreatic amylase P223.82
AMSFIAmino acid screening in filterpaper152.59
AMSPAmino acid screening in serum1,299.60
AMSPUAmino acid screening in urine1,299.60
AMYLAlpha-amylase1.80
AMYLUAlpha-amylase (urine)1.80
APISOAP – Isonezyme (Knochen-AP, Lber-AP, Darm-AP, Galle-AP, Makromolekulare-AP72.00
APOLA1Apolipoprotein A127.94
APOLBApolipoprotein B28.22
APOLEApolipoprotein E26.17
ASArsen (Serum)54.00
AUGold (AU)31.46
B2MIbeta-2-microglobulin32.05
B2MILbeta-2-microglobulin32.05
B2MIUbeta-2-microglobulin32.05
B2TRbeta-2-transferrin (serum / nasal secretion)150.00
BELA1SPancreatic elastasis 166.16
BILNBilirubin, neonatal32.64
BTRPNSbeta-Trace protein (CSF)73.21
CALPSTCalprotectin in stool26.17
CAROBeta-carotene65.57
CDCadmium29.11
CDHCadmium im Haar36.00
CDSTCadmium (stool)29.11
CITRCitrullin73.92
CHECholinesterase (Pseudocholinesterase)1.80
CHGLBile acids47.34
CHYMOChymotrypsin3.38
CKBBICK-BB-isoenzyme63.50
CLAPSß-crosslaps, c-termin. Telopeptid73.21
COERCoeruloplasmin39.60
COMPMatrix protein (COMP)27.94
CRChromium44.99
CRPHSC-reactive protein high sensitive14.41
CUCopper (CU)34.69
CUSTCopper (faeces)34.69
CUUCopper (urine)148.80
CUUDCopper after Dimaval (urine)23.82
CYSCCystatin C28.52
DALAdelta – Aminolaevulinsaure im 24h-Urin81.60
ELA1Pancreas elastase-166.16
ELPHXProtein electrophoresis1.80
FFluoride40.57
FCK80Formaldehyd77.28
FEUEisen (Urin)64.80
FKLKSСвободни капа и ламбда леки вериги + съотношение (серум)72.00
FKLKUСвободни капа и ламбда леки вериги + съотношение (урина)72.00
FOLEMTFolic acid Eryth.measured value15.88
FRUEJFructose (ejaculate)32.64
G1PUTGalactose-1-phosphouridyl transferase45.28
G6PDGlucose-6-PDH49.98
GALSTBile acids47.34
GEProtein1.80
GELProtein (CSF)18.53
GEPProtein (punc.)23.82
GEUProtein (urine)18.53
GLDHGlutamat-DH2.40
HAPTOHaptoglobin21.47
HBDHAlpha-HBDH2.40
HbSHemoglobin S25.20
HCYEHomocysteine50.40
HIPPUHippursäure im Urin90.00
HGЖивак36.17
HGHQuecksilber (Haar)34.80
HGUЖивак (в урина)36.17
IIodine150.00
KPotassiumпо запитване
KUPotassium (urine)по запитване
LA12QLA confirmation test40.87
LACSTLactoferrin (Faeces)52.80
LAPLeucinaminopeptidase40.57
LDHI1LDH isoenzymes61.45
LEIPCRLeishmania DNA (PCR)55.20
LELLipid electrophoresis62.33
LIPONLiponic acid61.45
LPALipoprotein A34.99
LPXLipoprotein X26.17
LYSOLysozyme31.16
MCK1Makro-creatinkinase typ 121.17
METMethionin Serum74.40
MGEMTMagnesium (erythr.)4.12
MGUMagnesium (urine)4.12
MMALOMethyl malonic acid148.80
MMAUMethyl malonic acid (urine)148.80
MUCOMuconsäure im Urin150.00
MYOMyoglobin31.75
NASodium1.80
NAUSodium (urine)1.80
NINickel (Serum – 1 ml)54.00
NIUNickel (Urin – 10 ml)149.52
OLDLOxidated LDL (serum 2 ml)70.80
OSMOLOsmolality23.82
OSMOLUOsmolality (urine)23.82
OSTBone alkaline phosphatase (BAP), ostase60.28
OVZPAOvar Zona Pellucida abs33.60
OXALOxalic acid61.45
PAMPankreatic amylase1.80
PANTPanthotenic acid (Coenzym A)152.59
PBBlei (blut) (Олово в кръв)49.20
PBHBlei im Haar34.80
PBUBlei (urine) (Олово в урина)149.52
PBGUPorphobilinogen (urine)68.80
PBGUPorphobilinogen (urine)68.80
PC17HOvar-p450c17-Hydroxylase-Ab33.60
PHYTPhytanic acid152.59
PLAPPlacental alkaline phosphatase (PLAP)62.92
PLELPre-Beta-Lypoprotein-Fraction (VLDL – Fraction) (serum – 1 ml)183.60
PMERPhenylmerkaptursäure im Urin150.00
PORPPorphyrine total87.02
PORPEPorphyrine total (ery) (Erythrozytär)87.02
PORPUPorphyrine total (urine)45.28
 Porphyrine differentiation (U)87.02
PREG3Pregnantriol61.45
PROLMMacroprolactin16.80
P1433LProtein 14-3-3 (Jakob-Creuzfeldt)52.80
S100S 100-protein74.40
S100LS 100-в ликвор74.40
SAASerum amyloid A26.17
SESelenium42.92
SNZinn (Serum – 1 ml) (Калай – серум)150.00
SNUZinn (Urin – 10 ml) (Калай – урина)150.00
SULPISulpirid50.87
SULTISultiam50.87
TBGthyr.bind.globulin8.82
TCLSUTrichloressigsäure (urine – 10 ml) (Трихлороцетна киселина в урина)89.52
TKThymidine kinase67.03
TRANLRsoluble transferrin receptor26.17
TRANSTransferrin3.60
TRFUTransferrin (urine)6.00
TROPTTroponin T73.21
TRYPTrypsin72.32
TRYPNTrypsin (immune reative)42.84
TRYPSTTrypsin (faeces)45.28
TRYPTATryptase46.75
TYROTyrosin64.68
UUUran (Urin)150.00
VMAVanillinmandelsäure (24h – urine) (Бадемена киселина в урина)84.24
WWolfram152.59
XYLO1Xylose 114.70
ZNZinc36.17
ZNEMTZinc (erythr.)36.17
ZNSTZinc (stool)36.17
ZNUZinc (urine)36.17

ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА

КодНаименованиеЦена
ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
10.09TSH13.80
52.51FT313.80
10.08FT413.80
52.52Анти ТG (антитела срещу тиреоглобулин) (ТАТ)16.20
10.27Анти ТPO (антитела срещу тиреоидна пероксидаза) (МАТ)16.20
52.54Тиреоглобулин20.40
52.61Анти TG + Анти TPO30.00
52.62TSH + FT422.80
53.61TSH + FT4+ FT334.20
ПОЛОВИ, ХИПОФИЗНИ и НАДБЪБРЕЧНИ ХОРМОНИ
10.24Пролактин15.00
10.22LH15.00
10.23FSH15.00
10.26Тестостерон15.60
10.21Прогестерон15.60
10.25Естрадиол15.60
52.85LH + FSH27.60
52.86LH + FSH + Естрадиол39.60
52.73Андростендион21.00
52.74SHBG18.00
52.81ACTH24.00
52.82Соматотропен хормон22.80
52.59Кортизол (08.00ч. – 10.00ч.)15.60
52.60Кортизол (16.00ч. – 18.00ч.)15.60
52.68Кортизол (24ч. диуреза)15.60
53.55Кортизол 8ч. + Кортизол 16ч.28.80
52.71DHEA-S16.80
ПАНКРЕАСНИ и СТОМАШНИ ХОРМОНИ
52.66Инсулин16.80
52.06Имунореактивен инсулин – профил (на гладно, 60 мин., 120 мин.)45.60
52.65C-пептид19.20
РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА
70.10Анти Мюлеров Хормон39.60
РИСК ПРИ БРЕМЕННОСТ – Трипъл тест (Даун синдром, Едуард синдром, Дефект на невралната тръба)
80.01I-ви Триместър (10 – 13 г.с)
1.PAPP-A
2.Свободен β HCG
3. Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens
49.20
80.02II-ри Триместър (14 – 21 г.с)
1.AFP
2.Свободен β HCG
3.Free Estriol
4.Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens
49.20
СПЕРМОГРАМИ
80.03Спермограма – апаратно24.00
Забележка: Спермограми се работят след предварителна консултация с лабораторията

ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА

Лабораторни изследвания, които се работят във ФРГермания * (*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ACTHACTH42.64
ADHAntidiuretic hormone70.56
ADINAdiponectin73.21
ADREAdrenaline (Pl)79.38
ADREUAdrenaline79.38
ALDOSAldosterone34.40
ALDOSUAldosterone (U)34.40
AMHAnti Muellerian Hormone73.21
ANDOLAndrostandiol-glucuronid61.45
CARNCarnitin152.59
CATECatecholamines (U)79.38
CATEPCatecholamines (EP)79.38
DCORT11-desoxycortisol65.83
DHTDihydrotestosterone47.34
DOC11-Desoxy-corticosterone67.03
E1Estrone E167.03
GASTGastrin34.40
GTUTestosterone (urine)14.70
FTTestosterone, free14.70
H17PRE17-OH pregnenolone61.45
HCOS2418-OH corticosterone (U)67.03
HIES5-hydroxyindolacetic acid39.11
HPROG17-OH progesterone27.64
IAAInsulin-ab (human)36.46
IGF1IGF-199.08
IGF2IGF-2 (human insulin-like growthfactor)46.75
IGFBIGFBP-399.08
INHBInhibin B73.21
IPROINProinsulin intact73.21
LDOPALevodopa (L-Dopa)61.45
LEPTLeptin73.21
LHLH (Luteinizing hormone)14.41
MELAMelatonin152.59
METAMetanephrine73.21
METAUMetanephrine (U)79.38
MIAMelanoma inhib. act.73.21
NMETANormetanephrine73.21
NNAAdrenocortex Abs.27.94
NORANoradrenaline (Pl)79.38
NORAUNoradrenaline (urine)79.38
PBNPBNP-NT-Propeptid73.50
PRAPlasma Renin activ92.03
PROCALProcalcitonin73.21
PTHRPParathyroid hormone related protein73.21
RENINRenin92.03
SEROSerotonin (blood)39.11
SEROUSerotonin (urine)39.11
SFPLQТест за прееклампсия (sFlt1/PLGF коефициент)134.40
T3RREVERSE T3 (RT3)104.40
TSH2TSH stimulated8.82

ВИТАМИНИ

КодНаименованиеЦена
VITAVitamin A65.57
VITB1Vitamin B165.57
VITB12Vitamin B 1216.80
VITB2Vitamin B265.57
VITB6Vitamin B665.57
VITCVitamin C65.57
VITDVitamin D (25-OH)54.10
VITD3Vitamin D3 α (1.25 OH)57.60
VDRVitamin D3 Rezeptor295.20

КОСТНИ МАРКЕРИ

КодНаименованиеЦена
52.91Остеокалцин23.40
52.92B-Cross-Laps23.40
52.63PTH (паратхормон)16.20
52.64Калцитонин34.80
53.10Витамин D (25 – OH)23.40

ЛЕКАРСТВЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

КодНаименованиеЦена
10.16Карбамазепин16.80
10.17Валпроева киселина16.80

ЛЕКАРСТВЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ACEAngiotensin converting enzyme44.99
ACELACE in CFS44.99
ACETAAcetazolamid50.87
ACETUAcetone, dimethylketone (U)84.38
AMANTAmantadine152.59
AMIODAmiodarone50.87
AMISUAmisulprid50.87
AMITRAmitriptylin50.87
AMLODAmlodipin50.87
AMOXIAmoxillin50.87
ASSAcetylsalicylic acid50.87
ATENOAtenolol50.87
ATOMOAtomoxetin50.87
BACLOBaclofen50.87
BARBBarbiturate52.04
BECGBenzoylecgonin152.59
BENZBenzodiazepine152.59
BENZUBenzodiazepine screening52.04
BENZUBBenzodiazepine confirmation52.04
BIPERBiperiden50.87
BISOPBisoprolol50.87
BRBromide51.60
BROMABromazepam152.59
BROMUBromazepam52.04
CABERCabergolin152.59
CARBICarbimazol50.87
CHINIChinidine,extraction50.87
CITCitrate50.57
CITALCitalopram152.59
CITUCitrate (urine)50.57
CLAZUClorazepat/Desmethyl52.04
CLDIAChlordiazepoxid50.87
CLDIUChlordiazepoxid (urine)52.04
CLOBAClobazam50.87
CLOMEClomethiazol50.87
CLOMIClomipramine50.87
CLONAClonazepam152.59
CLOPEClopenthixol152.59
CLOZAClozapin50.87
CODECodein52.04
CODEUCodein (urine)52.04
COFFECoffein61.45
CPROTChlorprothixen152.59
DCLOBDesmethyl-Clobazam50.87
DCODDihydrocodeine52.04
DDIAUDesmethyldiazepam (urine)52.04
DDIAZDesmethyldiazepam152.59
DESIPDesimipramin50.87
DEXAMDexamethasone152.59
DIAZEDiazepam152.59
DIAZUDiazepam (urine)52.04
DIGITDigitoxin21.17
DOPADopamine (Pl)79.38
DOPAUDopamine (urine)79.38
DOXEPDoxepin50.87
DPYRIUDesoxypyridinoline83.50
ETHOSEthosuximid50.87
EVEROEverolimus152.59
FLECAFlecainid50.87
FLUNIFlunitrazepam152.59
FLUNUFlunitrazepam (urine)52.04
FLUOXFluoxetin50.87
FLUPEFlupentixol152.59
FLUPHFluphenazine152.59
FLUSPFluspirilen152.59
FLUVOFluvoxamine50.87
FUROSFurosemid50.87
GABAPGabapentin152.59
GENTAGentamicin52.04
HALOPHaloperidol152.59
HPHemopexin33.82
HYDANPhenytoin50.87
IMIPRImipramin50.87
KNORCartilage ab27.94
LEVETLevetiracetam150.00
LMEPRLevomepromacin50.87
LORAULorazepam (urine)52.04
LORAZLorazepam50.87
LORMELormetazepam50.87
MAMOUMonoacetylmorphine (U)152.59
MEBENMebendazol50.87
MELPEMelperon50.87
MESUXMesuximid50.87
METAMMetamizol (Aminoantipyrin)50.87
METHOMethotrexat50.87
METOPMetoprolol50.87
METSUMetsuximid50.87
MEXILMexilethin50.87
MIRTAMirtazapin152.59
MOCLOMoclobemid50.87
NDOXENordoxepin50.87
NEOPNeopterin54.40
NH3Ammonia31.75
NITRANitrazepam152.59
NORTRNortriptylin50.87
OLANZOlanzapin152.59
OPIPROpipramol50.87
OXAZEOxazepam152.59
OXAZUOxazepam (urine)52.04
PARACParacetamol50.87
PAROXParoxetin152.59
PCPPentachlorphenol152.59
PERAZPerazin152.59
PERPHPerphenazin50.87
PHENOPhenobarbital50.87
PHENYPhenylalanin64.68
PIRACPiracetam50.87
PRAMIPramipexol152.59
PREDIPrednisone50.87
PREGAPregabalin152.59
PRIMIPrimidon50.87
PROMEPromethazin152.59
PROPAPropafenon50.87
PROPRPropranolol50.87
SERTRSertralin152.59
SIROLSirolimus152.59
SOTALSotalol50.87
SULFASulfasalicine (as sulfapyridin)50.87
TACROTacrolimus152.59
THEOPTheophylline50.87
THIORThioridazine50.87
TIAGATiagabin152.59
TOBRATobramycin52.04
TOLPETolperison50.87
TOPIRTopiramat152.59
TPMTThiopurin S-methyltransferase – Allele (TPMT – Allele)337.20
TPMTSThiopurin S-methyltransferase50.87
TRIMITrimipramin50.87
VANCOVancomycin52.04
VENLAVenlafaxin152.59
VERAPVerapamil50.87
VIGABVigabatrin152.59
ZIPRAZiprasidon152.59
ZOLPIZolpidem152.59
ZONISZonisamid50.87
ZOPICZopiclon152.59

ЧЕСТО ИЗСЛЕДВАНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
Материал за изследване – урина
COCAUКокаин – COCAIN/-METABOLITE20.40
CANNUКанабис (марихуана) – CANNABINOIDE20.40
OPIAUОпиати (хероин, морфин, кодеин) – OPIATE20.40
BARBUБарбитурати – BARBITURATE24.00

 

ЧЕСТО ИЗСЛЕДВАНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
AMPHAmphetamine152.59
AMPHRAmphetamine group152.59
AMPHUAmphetamine52.04
CANNCannabis (THC)152.59
CDOPACarbidopa50.87
COCACocain152.59
COTICotinine152.59
COTIUCotinine (urine)152.59
DROUKDrug screening48.95
LSDULSD (urine)27.94
LSDUBLSD in urine, confirmation152.59
METHMethadon52.04
METHUMethadon (urine)52.04
MORPMorphine152.59
MORPUMorphin/heroin (urine)52.04
MORPUBMorhin/Heroin (U) confirmation test152.59
OPIAOpiates52.04
OPIAROpiates, confirmation152.59
THCANNTetrahydro-cannabinol acid152.59
TRAMTramadol50.87
TRAMUSTramadol and metabolites in Urine50.87
TZEPATetrazepam150.00

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

КодНаименованиеЦена
10.11Ca 15-3 – млечна жлеза16.80
10.12Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас16.80
53.01Ca 72-4 – стомах, панкреас20.40
10.14AFP – черен дроб16.80
10.13Ca 125 – яйчник17.40
70.01HE4 (Human Epididymis protein 4)52.80
70.02Roma Index70.20
10.10PSA общ – простата15.60
53.02PSA свободен16.20
53.06Процент PSA30.00
10.15бета hCG – тестис16.80
10.61CEA общ16.80
53.03Cyfra 21-1 – недребноклетъчен рак на бял дроб20.40
53.04NSE – дребноклетъчен рак на бял дроб27.60
70.27SCC – рак на шийката на матката25.20
70.30S 10039.60

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
5-HIAA5-HIAA39.11
AFPTalpha1-Fetoprotein im Serum, Tumormarker23.04
B2MILß2- микроглобулин32.05
CA 199CA 19-933.12
CA 242CA 24282.08
CA 724CA 72-481.72
CA 125CA 12538.16
CA 153CA 15-331.32
CA50CA 5085.80
CA549CA 54-969.10
CALPSTCalprotectin (Stuhl)26.17
CASACASA89.64
CEACEA13.68
CEALCEA im Liquor13.68
CGAChromogranin A73.21
CPSAWPSA complex34.56
CYF21CYFRA 21-189.28
HCGTbeta-HCG im Serum, Tumormarker39.60
HE4HE478.00
M2PKM2-Pyruvatkinase73.20
M2PKSTM2-Pyruvatkinase im Stuhl73.20
METAUKMetanephrine/ Normetanephrine73.21
MIAMIA (Melanoma Inhibiting Activity)84.00
NEOPNeopterin im Serum54.40
NMP22UNMP 22 – туморен маркер за карцином на пикочния мехур82.80
NSENeuronen-spezifische Enolase (NSE)55.80
P53Ap53-Autoantikörper57.24
P53Pp53-Tumorsuppressor-Protein57.24
PHIPhosphohexo-Isomerase52.56
PSAProstata-spezifisches Antigen (PSA)17.28
ROMAROMA-Index (Berechnung aus CA125 + HE4)116.16
S100S100 Protein74.40
S100LS 100-в ликвор74.40
SCCSCC – рак на шийката на матката46.75
SDOPACysteinyldopa-5-S75.24
SEP9PCSeptin 9476.40
SIALLipidgebundene Sialsäure79.20
TKThymidinkinase82.08
TNFTumor necrosis factor73.21
TNFATNF-alpha73.21
TPA (TPS)TPA (TPS)71.74

 

ИМУНОЛОГИЧНА И АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

КодНаименованиеЦена
Серумни имуноглобулини
9.01Криоглобулини10.80
9.02Имуноглобулини IgМ8.40
9.03Имуноглобулини IgG8.40
9.04Имуноглобулини IgA8.40
10.29Имуноглобулини IgE16.80
Серумни фракции на комплемент
9.05C3 Комплемент8.40
9.06C4 Комплемент8.40
Остро – фазови белтъци
1.38CRP (C-реактивен протеин)6.00
51.51CRP (високо чувствителен)8.40
70.25Прокалцитонин37.20
Антинуклеарни антитела ANA
10.30Скриниране на общи ANA (антинуклеарни антитела)30.00
44.19ANA 1 – имуноблот (едновременно за анти – dsDNA и нуклеозома, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-B, Scl-70)60.00
44.20ANA 2 – имуноблот (едновременно за SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP – B, Rib-P, Scl – 70)60.00
70.08ANA3 имуноблот IgG60.00
Антинеутрофилни цитоплазмени антитела ANCA
45.13ANCA (анти-неутрофил-цитоплазмени антитела) – имуноблот (едновременно за PR3, MPO, GBM)24.00
Анти – фосфолипидни антитела
46.11антикардиолипинови Ig M23.40
46.12антикардиолипинови Ig G23.40
46.13Лупусен антикоагулант (цитрат плазма)30.00
Автоантитела при автоимунни заболявания на черен дроб и жлъчни пътища
47.11Имуноблот-АМА-М2 и чернодробен профил /едновременно за антимитохондриални-М2; анти-LKM-2; анти-LC-1 и анти-SLA (LP).30.00
47.15Гастро-имуноблот (едновременно за анти-глиадин, париетални клетки, тъканна трансглутаминаза, intrinsic фактор, S. cerevisiae)30.00
Антитироидни
52.52Анти ТG (антитела срещу тиреоглобулин) (ТАТ)16.20
10.27Анти ТPO (антитела срещу тиреоидна пероксидаза) (МАТ)16.20
52.50Анти TSH – рецептор /TRAК/36.00
Ревматоидни фактори
2.10RF – Ревматоиден фактор6.00
48.11Анти CCP (цикличен цитрулинов пептид)22.80

АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

КодНаименованиеЦена
10.29Total Ig E16.80
41.92ECP /еозинофилен катионен протеин/16.80
70.29Носен секрет за Еозинофили6.00
Специфични Ig E (алергенни панели І)
41.10Хранителен панел FP5
/яйце, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя/
16.80
41.20Хранителен панел FP13
/грах, бял боб, морков, картофи/
16.80
41.30Хранителен панел FP15
/портокал, ябълка, банан, праскова/
16.80
41.40Инхалаторен панел IP3
/микрокърлеж, котка, куче, Aspergillus fumigatus/
16.80
41.50Инхалаторен панел IP6
/трева, плесен, А.tenuis, бреза, билки/
16.80
41.60Животински панел EP 72
/пера от папагал, пера от канарче/
16.80
41.70Панел плевели WP 5
/амброзия, див пелин, обикновена маргаритка, глухарче, златник/
16.80
41.80Дървесен панел TP1
/клен, бреза, дъб, бряст, бадем/
16.80
41.90Дървесен панел TP9
/елша, бреза, лешник, дъб, бадем/
16.80
41.91Инхалаторен панел AlaTop screen /бронхиална астма и атопичен дерматит – D.pteronyssinus, котка, куче, троскот, тимотейка, пеницилиум, алтернария, бреза, японски кедър, амброзия, живовляк, изправена лековита разваленка/16.80
Специфични Ig E (алергенни панели ІІ)
41.52Инхалаторен панел
/треви – обикновена миризливка, ежова главица, тимотейка, ръж/
/дървета – елша, бреза, леска, дъб/
/билки – амброзия, див пелин, живовляк/
/микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./
/домашни животни – котка, куче, кон/
/плесени – penicillium not., cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./
74.40
41.95Детски инхалаторен панел
/треви – тимотейка, ръж/
/дървета – елша, бреза, леска/
/билки – див пелин, глухарче, живовляк/
/микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./
/домашни животни – котка, куче, кон, морско свинче, домашен заек, хамстер/
/плесени – penicillium not., cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./
74.40
41.31Хранителен панел
/яйца, мляко, мая – яйчен белтък, яйчен жълтък, мляко, казеин/
/житни растения – пшенично брашно, ръжено брашно, соеви зърна/
/ядки – сусам, фъстък, лешник, бадем/
/плодове – ябълка, киви, праскова/
/зеленчуци – домат, морков, картоф, целина/
/риби – риба треска, морски рак/
74.40
41.98Атопичен панел
/треви, дървета, билки – тимотейка, бреза, леска, див пелин/
/микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./
/домашни животни – котка, куче, кон/
/плесени – cladosporium her., aspergillus fum./
/яйца, мляко, риба – яйчен белтък, яйчен жълтък, мляко, риба треска/
/житни растения, ядки, плодове и зеленчуци – пшенично брашно, фъстък, соеви зърна, морков, ябълка/
74.40
41.94Детски панел
/треви, дървета, билки – тревен микс, бреза, див пелин/
/микрокърлеж в домашен прах – dermatoph.pt., dermatoph.far./
/домашни животни – котка, куче, кон/
/плесени – cladosporium her., aspergillus fum., alternaria alt./
/яйца, риба – яйчен белтък, яйчен жълтък, риба треска/
/мляко – мляко, алфа-лакталбумин, бета-лактоглобулин, казеин, BSA /говежди серумен алб./
/житни растения, ядки – пшенично брашно, ориз, соеви зърна, фъстък, лешник/
/плодове и зеленчуци – морков, картоф, ябълка/
74.40
Специфични Ig E /индивидуални алергени/
IgE срещу Инхалаторни алергени
42.11Aspergillus fumigatus14.40
42.12Penicillium notatum14.40
42.15Dermatophagoides farinae14.40
42.14Dermatophagoides pteronyssinus14.40
41.93Dermatophagoides pteronyssinus + Dermatophagoides farinae (микрокърлежи в домашен прах)24.00
42.16Панел плесени14.40
IgE срещу Хранителни алергени
42.21мляко14.40
42.22яйце / белтък/14.40
42.23шоколад14.40
IgE срещу Отрови
42.31пчела14.40
42.32оса14.40

ИМУНОЛОГИЧНА И АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ACACentromere autoantibody26.46
ACLACardiolipin-Ig-(G/M/A)21.47
ACLAMCardiolipin IgM-ab21.47
ACTAActin antibody27.94
AGCCellano ag25.58
AHYAAntihyaluronidase35.58
AKDI1irregular antibody60.56
AMAMitoch. AB (AMA)19.20
AMA2AMA-M217.64
AMA9AMA-M917.64
ANAHLAntinuclear ab, screening21.47
ANAHLAAntinuclear ab, IgA27.94
ANAHLGAntinuclear ab,IgG27.94
ANAHLMAntinuclear ab,IgM27.94
ANCACc-ANCA (cytoplasm.)29.70
ANCAPp-ANCA (perin.)29.70
ANNVGAnnexin V IgG-ab27.94
ANNVMAnnexin V IgM-ab27.94
ANNVMAnnexin V IgM-ab27.94
ASAGEAspergillus antigen34.40
ASGPRAsialoglycoprot. receptor ab27.94
ASMASmooth-muscle Ab43.81
B2GLAbeta-2-glycoprotein IgA-ab27.94
B2GLGbeta-2-glycoprotein IgG-ab27.94
B2GLMbeta-2-glycoprotein IgM-ab27.94
B2GSbeta-2-glycoprot.-screening21.47
BAHGIBartonella henselae IgG-ab32.64
BAHMIBartonella henselae IgM-ab32.64
BAQGIBartonella quintana IgG-ab32.64
BAQMIBartonella quintana IgM-ab32.64
BECAInt. globet cells Abs27.94
BP1ABPAG-1 (230 kD)IgA-ab27.94
BP1GBPAG 2 (230 kD)IgG-ab27.94
BP2ABPAG-2 (180 kD)IgA ab27.94
BP2GBPAG 2 (180 kD)IgG ab27.94
BUPREBuprenorphine152.59
C1EIFC1-естеразен инхибитор (функционален)45.28
C1EIPC1-естеразен инхибитор (протеин)26.17
C1INHАнтитела срещу C1-естеразен инхибитор27.94
C1KC1q-complement46.80
C1QBIC1q-binding27.94
C2KC2-complement26.17
C3DKC3d-complement22.93
C3KC3-complement22.93
C3KPC3-complement22.93
C3NC3 nephritis factor46.75
C4KC4-complement22.06
C4KPC4-complement22.06
CANAECand. alb. IgA-ab28.81
CANGECand. alb. IgG-ab28.81
CANMECand. alb. IgM-ab28.81
CCPCyclic citrulinated peptide CCP27.94
CF26F26 – свинско месо25.20
CF27F27 – говеждо месо25.20
CF37Miesmuschel25.20
CF83F83 – пилешко месо25.20
CF88F88 – овнешко месо25.20
CF207Venusmuschel25.20
CF213F213 – заешко месо25.20
CF284F284 – пуешко месо25.20
CF221f221-Kaffee24.00
CLDIClostr. Difficile antigen34.99
DCC3Dmonovalent C3D42.34
DCGmonovalent IgG42.34
DDNSEds-DNA-ab (EIA)30.58
DDNSIds-DNA-ab (IFT)30.58
DDNSRds-DNA-ab (RIA)30.58
DES1Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus)30.00
DES3Desmoglein 3-ab (Pemphigus vulgaris)30.00
EBMAEpidermal basal membrane abs27.94
ECPEosinoph.Cation.Protein63.50
EHRGIEhrlichia IgG-ab32.64
EHRMIEhrlichia-IgM-ab32.64
EJGlycyl-tRNA-Synthetase-AK (EJ-Ak)33.60
EMAAEndomysial-IgA-ab27.94
EMAGEndomysial-IgG-ab27.94
ERYTHErythropoetin – AK (Serum)78.60
ELProtein Electrophoresis (протеинограма)54.68
EZAEndothelial cell abs27.94
F76Galpha-Lactalbumin (IgG) / F76 (Lactalbumin, alpha (IgG) / F76)24.00
F77Gbeta-Lactoglobulin (IgG) / F77 (Lactoglobulin, beta (IgG) / F77)24.00
F78GKasein (IgG) / F7824.00
F78AKasein (IgA) / F7824.00
F76Aalpha-Lactalbumin (IgA) / F76 (Lactalbumin, alpha (IgA) / F76)24.00
F77Abeta-Lactoglobulin (IgA) / F7724.00
FSMGETick-born encephal.-IgG-ab32.64
FSMMETick-born encephal.-IgM-ab32.64
GADGlutamat – decarbox.-ab (GAD)36.76
GBMEGlom. basalm. ab27.94
GBMIGlom. basalm. ab27.94
GD1BDisialo-gangliosid-ab (GD1b)27.94
GD1BMDisialo-gangliosid-ab (GD1b)27.94
GLASTAnti-Gliaden sIgA43.22
GLIAEGliadin-IgA-Ak40.80
GLIGEGliadin-IgG-ab40.80
GM1GEGang.-Myel.1-IgG27.94
GM1MEGang.-Myel.1-IgM27.94
GM2GMonosialo-gangliosid-IgG-ab (GM2)27.94
GM2GLMyelin 2 gangliosid-IgG abs in CSF (GM2) – CSF27.94
GM2MMonosialo-gangliosid-IgM-ab (GM2)27.94
GM2MLMyelin 2 gangliosid-IgM abs in CSF (GM2) – CSF27.94
GM3GMonosialo-gangliosid-IgG-ab (GM3)27.94
GM3MMonosialo-gangliosid-IgM-ab (GM3)27.94
GP210EGP210-IgG-abs27.94
GQ1BGQuadrosialogangliosid-IgG-ab27.94
GQ1BMQuadrosialogangliosid-IgM-ab27.94
GTGLAETissue Transglutaminase TTG-IgA-Ab27.94
GTGLGETissue Transglutaminase TTG-IgG-Ab27.94
HB27MHLA B*27, single antigen38.22
HBHPSTHb+Hb-Haptoglobin-complex (immunologic)21.47
HLAMHLA A allels, group typing75.14
HLBMHLA B allels, group typing75.14
HLDQMHLA DQ allels, group typing90.20
HLDRMHLA DR allels, group typing90.20
IA2Thyrosin phosphatase IA2-ICA512-ab27.94
IAKIgA-Kappa93.60
IALIgA-Lambda93.60
ICAIslet-cell-ab36.76
IMKIgM-Kappa93.60
IMLIgM-Lambda93.60
IGKIgG-Kappa93.60
IGLIgG-Lambda93.60
IFAIntrinsic factor-ab27.94
IGAImmunoglobulin A10.80
IGA2IgA-268.80
IGAAIgA-ab27.94
IGALImmunoglobulin A (CSF)25.00
IGASTSecr. IgA in stool27.94
IGDImmunoglobulin D34.10
IGEImmunoglobulin E13.52
IGGImmunoglobulin G10.80
IGG1Immunoglobulin G-168.80
IGG2Immunoglobulin G-268.80
IGG3Immunoglobulin G-368.80
IGG4Immunoglobulin G-468.80
IGGLImmunoglobulin G (CSF)25.00
IGGUImmunoglobulin G (urine)16.18
IGMImmunoglobulin M10.80
IGMLImmunoglobulin M (CSF)25.00
IL1BInterleukin 1-beta73.21
IL2LRInterleukin 2-receptor (soluble)73.21
IMFIXИмунофиксация (серум)54.68
IMFIXUИмунофиксация (урина)54.68
IMKRYImmunelpho – cryo54.68
INDOMIndometacin50.87
JO1Jo-1/Histidyl-tRNA-Synthet.33.60
LAMOTLamotrigin50.87
LC1LC1 (liver cytosolic antigen)27.94
LCAKLept. Canicola-ab34.10
LEGMELegionella pneumophila IgM abs28.52
LEGGELegionella pneumophila IgG abs28.52
LEIILeishm. ab62.40
LKMLiver-Kidney-Micros. ab (LKM/LKM1)36.17
LKM1ELiver-Kidney-Micros.-ab (1)27.94
LKSLambda-light-chains36.76
LKULambda-light-chains (urine)36.76
LMAliver membrane antib.27.94
LUEGWT. pallidum-IgG56.45
LUEMWT. pallidum-IgM56.45
MCVAKMutiertes citrulliniertes Vimentin-Ak (MCV-Ak)22.80
MELAAMelanocyte abs (serum)33.60
MI2Mi 2-ab33.60
MISAEMistletoe lectin IgA73.21
MISEEMistletoe lectin IgE73.21
MISGEMistletoe lectin IgG73.21
MISMEMistletoe lectin IgM73.21
MPOMyeloperoxidase-ab27.94
MUMGEEpidemic parotitis IgG-ab35.28
MUMMEEpidemic parotitis IgM-ab35.28
MYOAMyosin-ab27.94
NATGENAT (nutrition IgG-ab screen)499.80
NEMENematodes IgG-ab32.64
NEMINematodes abs (IgG/IgM)32.64
NEUFINeurofilamente-Ak33.94
NMONeuromyelitis optica IgG34.20
OJIsoleucyl-tRNA-Synthetase-Ak (OJ/NJ-Ak)33.60
OLIGOOligoclonal bands102.18
P19GEParvovirus-P19-IgG50.87
P19GWParvovirus-B19-IgM56.45
P19MEParvovirus-P19-IgM50.87
P19MWParvovirus-P19-IgM-westernblot56.45
P53Ap53-autoantibodies46.75
PARIAParietal cells-ab27.94
PHSEGPhosphatidyl-Serin-IgG-Ak26.40
PHSEAPhosphatidyl-Serin-IgA-Ak26.40
PHSEMPhosphatidyl-Serin-IgM-Ak26.40
PL7Threonyl-tRNA-Synthetase-Ak (PL-7-Ak)33.60
PL12Alanyl-tRNA-Synthetase-Ak (PL-12-Ak)33.60
PMPM1/PM-Scl abs27.94
PMSCLPM/Scl abs33.60
PNGEPneumococcus IgG-ab32.64
PROT3Proteinase-3-ab27.94
PUUGEPuumalavirus-IgG-ab32.64
PUUGWPuumalavirus-IgG immunoblot56.45
PUUMEPuumalavirus-IgM-ab32.64
PUUMWPuumalavirus-IgM immunoblot56.45
RASTEAST / RAST single allergen20.88
RASTMEAST / RAST mixed allergens20.88
RIRi-ab / ANNA type II27.94
RISPERisperidon61.45
RFRheumatoid factor12.35
ROTGERubella IgG-ab29.70
ROTGWRubella IgG-westernblot56.45
ROTMERubella IgM-ab29.70
RTYRAMuscle thyrosin-kinase ab27.94
SALBUSalbutamol152.59
SCEAISacch. cervisiae IgA-ab32.64
SCEGISacch. cervisiae IgG-ab32.64
SCEMISacch. cervisiae IgM-ab32.64
SCL70Scl-70 / Topoisomerase I-Ab27.94
SDNSEss-DNA-ab27.94
SEROGSerotonin IgG-ab27.94
SEROMSerotonin IgM-ab27.94
SKMAA.striated muscle-Ab26.76
SLASol. liver ag (SLA)=liver-pancreas a27.94
SMAHSchist. mansoni-Abs.32.64
SP100ESp100 IgG-ab27.94
SPAAKSpermatozoen IgA-Ak im Ejakulat57.60
SPAKAISpermatozoen IgA-Ak im Serum57.60
SPGAKSpermatozoen IgG-Ak im Ejakulat57.60
SPAKGISpermatozoen IgG-Ak im Serum57.60
SPMAKSpermatozoen IgM-Ak im Ejakulat57.60
SPAKMISpermatozoen IgM-Ak im Serum57.60
SPEIAZSalivari gland acini-ab27.94
SPEIBASalivari gland ductus epithelium-ab27.94
SSBLa/SS-B27.94
STAKPrickle cell desmosomal abs27.94
TBQFQuantiferon-TB Gold112.19
TGFB1Transforming growth factor ß (serum, frozen)81.60
THEL4T-helper-cell CD468.40
TITINTitin ab (MGT-30)27.94
TPHALTPHA (CSF)13.52
TRAKTSH receptor-ab34.80
TRIETrichinella ab32.64
TSIThyreoid-stimul. immunglobulin34.80
TULGIFrancisella tularensis-IgG-ab32.64
TULMIFrancisella tularensis-IgM-ab32.64
TYROSThyrosinase ab27.94
YOYo-ab27.94
ZONSTZonulin in faeces126.00
Антибиотици
CC1c1-Penicilloyl G (Penicillin G/c1)-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
CC2c2-Penicilloyl G (Penicillin V/c2)-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
CC7c7-Cefaclor-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC50c50-Ampicillin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC55c55-Cephalosporin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC56c56-Amoxicillin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC58c58-Sulfamethoxazol-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC60c60-Gentamycin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC62c62-Doxycyclin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC67c67-Cloxacillin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC104c104-Clindamycin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC108c108-Ciprofloxacin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC211c211-Erythromycin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
Анестетици и аналгетици
RC68c68-Articain/Ultracain-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
CC74c74-Gelatine-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC77c77-Piroxicam-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC78c78-Ibuprofen-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC82c82-Lidocain/Xylocain-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC83c83-Procain-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC85c85-Paracetamol-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC88c88-Mepivacain/Meaverin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC89c89-Bupivacain-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC91c91-Metamizol-спец.IgE,1 мл. Серум22.80
RC93c93-Indometacin-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC100c100-Prilocain-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
CC202c202-Suxamethonium-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
RC51c51-Acetylsalicylsaure(Aspirin)-спец.IgE0,1 мл. Серум22.80
 
CFf14-соеви зърна0,1 мл. Серум22.80
CK82k82-латекс0,1 мл. Серум22.80

МИКРОБИОЛОГИЯ

КодНаименованиеЦена
2.07Васерман (RPR) – Сифилис6.60
2.09Антистрептолизинов титър (AST)7.20
2.10RF (Ревматоиден фактор)6.00
2.11Anti EBV VCA IgM (Paul – Bunnel, Инфекциозна мононуклеоза)20.40
2.12Фекална маса и ректален секрет13.20
2.13Изследване на урина за урокултура9.60
70.12Изследване на урина за урокултура + антибиограма при находка16.80
2.14Изследване на материал от генитална система11.40
70.13Изследване на материал от генитална система + антибиограма при находка16.80
2.15Ранев материал и гной12.00
2.16Гърлени/назофарингеални секрети12.00
70.24Гърлени/назофарингеални секрети + антибиограма при находка20.40
2.27Посявка на носен секрет12.00
70.23Посявка на носен секрет + антибиограма при находка19.20
2.26Посявка на гърлен секрет15.00
2.17Храчка12.00
2.19Антибиограма с 10 антибиотични диска12.00
2.20Chlamydia18.00
22.29M. hominis и Ureaplasma spp. /уретрален и цервиковагинален секрет/30.00
22.31Helicobacter pylori от стомашна лигавица (уреазен тест и директна микроскопия)15.60
22.20Директна микроскопия3.60
54.14Anti Chlamydia trachomatis IgA18.60
54.11Anti Chlamydia trachomatis IgG18.60
54.12Anti Chlamydia trachomatis IgM18.60
54.13Anti Chlamydia pneumoniae IgM21.60
54.15Anti Borrelia IgM (Лаймска болест)21.60
54.16Anti Borrelia IgG (Лаймска болест)21.60
54.17Anti Helicobacter pylori IgG18.00
54.21Anti Treponema pallidum имуноблот54.00
81.00Квантиферонов тест – Mycobacterium tuberculosis TB Gold QuantiFERON106.80
90.11Chlamydia trachomatis PCR (уретрален, цервикален секрет; урина)36.00
70.14Trichomonas Vaginalis – нативен тест12.00
70.15Trichomonas Vaginalis – културелен тест30.00

МИКРОБИОЛОГИЯ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ASTAAnti-Staphylolysin Serum 1ml30.00
APCWWAPC-resistance45.86
ASAGEAspergillus antigen34.40
ASKAntistreptokinase34.10
ASLPAntistreptolysin O14.70
BAHGIBartonella henselae IgG-ab32.64
BAHMIBartonella henselae IgM-ab32.64
BAQGIBartonella quintana IgG-ab32.64
BAQMIBartonella quintana IgM-ab32.64
BORAEBordetella pertussis-IgA-ab31.16
BORGEB. pertussis-IgG-ab (коклюш)31.16
BPTAWB.pertussis toxin, IgA-ab56.45
BPTGWB.pertussis toxin, IgG-ab56.45
BRUGEBrucella IgG-ab22.93
BRUKBrucella abs22.93
BRUMEBrucella IgM-ab22.93
BRUPCRBrucella-DNA (PCR)55.20
CFEKCampylobacter fetus ab22.64
CHLKChlamydia psittaci-ab140.40
CHPAEC. pneumoniae IgA-ab29.70
CHPGEC. pneumoniae IgG-ab29.70
CHSPGEChlamydia heat shock protein29.70
CJEKCampylobacter jejunii-ab22.64
CLDIClostridium difficile antigen34.99
CO1GECoxiella-burneti-P1 IgG ab (Q-fever)40.57
CO1MECoxiella-burneti-P1 IgM ab (Q-fever)40.57
CO2GECoxiella-burneti-P2 IgG ab (Q-fever)40.57
CO2MECoxiella-burneti-P2 IgM ab (Q-fever)40.57
COXKCoxiella-burneti-ab (Q-fever)79.20
CTAGEChlamydia trachomatis antigen28.52
DIPEDiphtherie toxoid ab (дифтерия)32.64
DORNAntistreptodornase B /DNAse-B/34.40
EHRGIEhrlichia IgG-ab32.64
EHRMIEhrlichia-IgM-ab32.64
GOPCUNeisseria gonorrhoeae DNA (PCR) in urine57.00 .
HELAEHelicobacter pylori IgA-ab32.64
HELAGEHelicoacter pylori Ab69.10
HELATHelicobacter C13 breath test35.28
HELAWHelicobacter pylori IgA-ab56.45
HELGEHelicobacter pylori IgG-ab32.64
HELGWHelicobacter pylori IgG-ab56.45
HIBGEH. influenzae type B IgG-ab32.64
LE1IL. pneumophila-ab (pool 1)28.52
LE2IL. pneumophila-ab (pool 2-8)28.52
LGTKL. grippotyphosa-ab34.10
LIHKL. icterohaemorrhagiae -ab34.10
LISKListeria-ab28.80
LPOKL. pomona-ab34.10
LSEKL. sejroe-ab34.10
LUEGWT. pallidum-IgG56.45
LUEMWT. pallidum-IgM56.45
LYDBOBorrelia CD3/ CD5794.80
LYMGEBorrelia IgG-ab (pKo+VlsE)20.88
LYMGWB. burgdorferi IgG (antigen + VlsE)59.69
LYMMEBorrelia IgM-ab (pKo)20.88
LYMMWB.burgdorferi IgM-ab59.69
MENGEN.meningitidis IgG-ab32.64
MHOPCRMycoplasma hominis-DNA73.64
MYCAEM. pneumoniae IgA-ab20.58
MYCGEM. pneumoniae IgG-ab20.58
MYCKMycoplasma abs20.58
MYCMEM. pneumoniae IgM-ab20.58
MYCPCRM. pneumoniae-DNA73.64
PNGEPneumococcus IgG-ab32.64
RCOGIRickettsia conori IgG-ab32.64
RCOMIRickettsia conori IgM-ab32.64
RTYGIRickettsia-IgG-ab32.64
RTYMIRickettsia IgM-ab32.64
SAENHS. enteritidis H-ab32.64
SAPBOS. paratyphi B/O-ab15.88
SATMHS. typhimurium H-ab32.64
SATYOSalmonella Typhi O15.88
SHFLShigella flexneri32.64
SMAIS.mansoni-AB32.64
SMZEES.mansoni cerk.-AB32.64
TBCTBC cultural test102.61
TETETetanus antitoxin (тетанус)26.76
TPHALTPHA (CSF)13.52
TULGIFrancisella tularensis-IgG-ab32.64
TULMIFrancisella tularensis-IgM-ab32.64
UURPCRUreaplasma urealyticum-DNA73.64
YERAWYersinien IgA westernblot67.20
YERGWYersinien IgG westernblot67.20

ВИРУСОЛОГИЯ

КодНаименованиеЦена
5.01Anti HIV ½ (СПИН)15.60
5.02Anti Rubella IgM (рубеола)18.00
5.09Anti Rubella IgG (рубеола)18.00
5.03Anti Morbillivirus IgM (морбили)21.60
5.04Anti HAV IgM (хепатит А – остър)18.00
5.05HBs Ag (хепатит B)13.20
5.06Anti HCV (хепатит C)19.20
5.07Anti HBc IgM (хепатит B)16.80
53.54HBe Ag (хепатит B)16.80
53.51Anti HBs Ig /total/ (хепатит B)16.80
53.52Anti HBc Ig /total/ (хепатит B)16.80
5.10Anti HBe Ig /total/ (хепатит B)16.80
53.60Anti HAV /total/ (хепатит А – имунитет)16.80
53.62Anti CMV Ig M (цитомегаловирус)18.00
53.63Anti CMV Ig G (цитомегаловирус)18.00
53.64Anti EBV VCA Ig G (инфекциозна мононуклеоза)20.40
2.11Anti EBV VCA Ig М (инфекциозна мононуклеоза)20.40
53.65Anti EBV профил–имуноблот IgM или IgG (инфекциозна мононуклеоза)32.40

ВИРУСОЛОГИЯ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ADEAdenovirus ag25.58
AHBSIHBs-ab (vacc. status)16.18
AHCWHCV-ab western blot129.66
AHDHepatitis D-ab78.50
AHEGEHepatitis-E-IgG-ab (EIA)32.64
AHEGWHepatitis-E-IgG-ab western blot56.45
AHEMEHepatitis-E-IgM-ab (EIA)32.64
AHGHepatitis G-ab32.64
AVAEAdenovirus IgA-ab30.58
AVAGIAdenovirus antigen test25.58
AVGEAdenovirus IgG-ab30.58
AVKAdenovirus ab30.58
AVMEAdenovirus IgM-ab30.58
BOAGEBornavirus ag89.38
CAVGECMV Avidity64.80
CMVKCytomegalie-ab28.81
CMVPCRCytomegaly Virus DNA (PCR)70.80
ENTGEEnterovirus IgG23.23
ENTMEEnterovirus IgM23.23
DENGEDengue-fever-IgG-ab32.64
DENMEDengue-fever-IgM-ab32.64
EAEEBV-early-antigen-IgG-ab25.00
EBNAEEBV-EBNA-1-IgG-ab24.70
EBVGEEBV-VCA-IgG-ab26.76
EBVGWEBV IgG-blot56.45
EBVMEEBV-VCA-IgM-ab28.81
EVPKEcho-virus-pool-ab (Typе 4,6,9,14,24,30)24.11
FSMGETick-born encephalitis-IgG-ab32.64
FSMMETick-born encephalitis-IgM-ab32.64
H1N1AEInfluenza A/H1N1 IgA ab22.34
H1N1GEInfluenza A/H1N1 IgG ab22.34
HAAGEHantavirus-IgG-ab32.64
HAAGWHantavirus IgG-immunoblot56.45
HAAMEHantavirus-IgM-ab32.64
HAAMWHantavirus IgM-immunoblot56.45
HBSAGBHBs ag (conf.test)38.81
HH6GIHuman herpes virus 6 IgG-ab IFT32.64
HH6MIHuman herpes virus 6 IgM-ab IFT32.64
HH7MIHHV-7 IgM IFT39.60
HH7GIHHV-7 IgG IFT39.60
HIVWHIV 1/2-westernblot157.58
HPVTYPHPV subtyping176.40
HS2GEHSV II IgG-ab32.64
HSVGEHSV-I/II-IgG-Ab32.64
HSVKHerpes simplex virus I/II-ab32.64
HSVMEHSV-I/II-IgM-Ab32.64
INAAIInfluenza A-IgA-ab22.34
INAGIInfluenza A-IgG-ab22.34
INBAIInfluenza B-IgA-ab22.34
INBGIInfluenza B-IgG-ab22.34
INFAKInfluenza A-ab22.34
INFBKInfluenza-B22.34
JAPBIJapan B-virus abs32.64
LCMKLymphochorio-meningitis virus ab (LCM)32.64
LUEPCLTreponema pallidum-DNA in CSF (PCR) – 1 ml55.20
MASGEMeasles-IgG-ab (морбили)32.64
MASKMeasles-ab (морбили)32.64
MASMEMeasles-IgM-ab (морбили)32.64
MUMGEEpidemic parotitis IgG-ab (паротит)35.28
MUMKEpidemic parotitis-screening (паротит)35.28
MUMMEEpidemic parotitis IgM-ab (паротит)35.28
P19GEParvovirus-В19-IgG50.87
P19GWParvovirus-B19-IgM56.45
P19MEParvovirus-В19-IgM50.87
P19MWParvovirus-В19-IgM-westernblot56.45
PI1KParainfluenza 1-ab30.29
PI2KParainfluenza-2-ab30.29
PI3KParainfluenza-3-ab30.29
PO1NPoliovirus -1-ab46.80
PO3NPoliovirus -3-ab46.80
POBPCRPolyoma BKV Virus DNA70.80
PUUGEPuumalavirus-IgG-ab32.64
PUUGWPuumalavirus-IgG immunoblot56.45
PUUMEPuumalavirus-IgM-ab32.64
PUUMWPuumalavirus-IgM immunoblot56.45
RAVGERubella-IgG-avidity29.70
ROTRubella-HIT17.64
ROTARotavirus ag21.76
ROTGWRubella IgG-westernblot56.45
ROVKRotavirus-ab32.64
RSAGIRSV antigen54.40
RSVKRSV ab23.52
TOLNRabies-ab41.75
VZVAEV. zoster IgA33.23
VZVGEV. zoster IgG33.23
VZVKV. zoster screen33.23
VZVMEV. zoster IgM38.81
CMVQCMV-DNA (EDTA)78.44
CMVQCMV virus-DNA (PCR)78.44
CMVPCRCMV-DNA (qual.)73.64
CMVPCUCytomegalie-DNA (urine)73.64
ENTPCREnterovirus-RNA118.78
ENTPCREnterovirus-RNA118.78
H1N1PCInfluenza A/Calif/4/09 porcine flu67.92
HBGENHBV genotyping217.56
HBMUTHBV-Precore mutations239.93
HBMUTHepatitis B-Precore mutation test217.56
HBQHBV-DNA, quant. virus-load205.51
HBRESHBV-resistance (Lamivudin)239.93
HCQHCV-RNA, quant. virus-load205.51
HCPCRHCV-RNA, qual.146.71
HCSUBHCV Genotype (subtyping)191.10
HDPCRHepatitis D-virus-RNA314.40
HH6PCRHHV PCR73.64
HIV1QHIV 1-RNA quant.234.91
HPVTYPHPV subtyping (Human Papiloma Virus)176.40

Молекулярно-генетични изследвания при вирусни инфекции

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
HS1PCLHSV-1 DNA73.64
HS1PCRHSV-1 DNA73.64
HS2PCLHSV 2-DNA73.64
HS2PCRHSV 2-DNA73.64
INAPCRInfluenza A-ab RNA60.28
INBPCRInfluenza B-ab RNA60.28
NOVPCRNorwal virus-DNA118.78
P19PCRParvovirus-P19-DNA73.64
ROTPCRRubella RNA PCR/nPCR (gene E1)89.38
RSAGIRSV antigen54.40
VZVPCLV. zoster DNA73.64
VZVPCRV. zoster DNA73.64

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

КодНаименованиеЦена
4.01Морфологично изследване на паразити7.20
4.02Серологично изслeдване за трихинелоза18.00
4.03Anti Toxoplasma IgM16.80
4.06Anti Toxoplasma IgG16.80
4.04Anti Echinococcus granulosus IgG18.00
4.20Микроскопско изследване за малария12.00
70.14Trichomonas Vaginalis – нативен тест12.00
70.15Trichomonas Vaginalis – културелен тест30.00

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
AMOHEntamoeba-ab (IHAT)43.22
CYSECysticercosis IgG-ab (Taenia solium)54.10
CYSWCysticercosis-ab western blot56.45
ENHIEntamoeba hist. Ag26.46
FILEFilariasis-Ab32.64
GILAGardia lamblia ag26.46
KRYCryptosporidia ag26.46
LEIELeishm. ssp. ab62.40
MALGIMalaria IgG ab45.28
TAVGEToxoplasma IgG-ab avidity test76.15
TOXAISToxoplasma IgA-ISAGA24.41
TOXGWToxoplasma IgG-westernblot56.45
TOXMISToxoplasma IgM-ISAGA31.16
TOXPCRToxoplasma-gondii-DNA60.26

ЦИТОЛОГИЯ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
7.01Цитонамазка на храчка14.40
7.02Цитонамазка от седимент на урина14.40
7.03Цитонамазка от секрети (млечна жлеза, фистула, рана)24.00
7.04Цитологичен препарат от отделителна система14.40
7.05Цитологичен препарат от бронхиален лаваж14.40
7.06Цитологичен препарат излив14.40
7.07Цитологичен препарат ставна течност14.40
7.08Цитонамазка цереброспинална течност14.40
7.09Цитонамазка от женски полови органи9.60
7.10Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина14.40
7.11Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии14.40
7.12Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии14.40
7.13Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон14.40

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ВЪВ ФРГЕРМАНИЯ

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
ADDAAdenosin Deaminase in serum201,00
ADDAPAdenosin Deaminase in puncture201,00
ARIPIAripiprazole152.59
ARSUAArylsulfatase A45.28
BPARAParasites in blood24.70
CAKPQCA channel abs (PQ-type)122.89
CH50CH-50/CH5026.17
CHSPGEChl. heat shock protein29.70
CYCLOCyclosporine A152.59
DOCOSdocosane acid (C 22)152.59
DPHEDiphenhydramine52.04
DULOXDuloxetin152.59
EGLUEthylglucuronid152.59
EGLUCEthylglucuronid152.59
ESCITEscitalopram50.87
FELBAFelbamat50.87
HCLOQHydroxychloroquin50.87
HCTHIHydrochlorothiazid50.87
HISTAHistamine73.21
HPROHydroxyprolin64.68
ICTPCarboxyterminales Telo Peptid (ICTP)55.57
KERATKeratin ab27.94
KOPROUCoproporphyrine87.02
KUAKKu-ab27.94
LEBAPLiver AP62.92
LEFLULeflunomid50.87
LINGLindane (alpha-Hexachlorcyclohexane)152.59
LYDILymphozytendifferenzierung207.60
MIANSMianserin50.87
MPHENMethylphenidat152.59
NAGANagalase (serum 1 ml)212.40
OXCAOOxcarbazepin-10-OH metabolite50.87
PCBPolychlorated Biphenyls (PCB)152.59
PDSTPalladium (stool)28.52
PEROXTotal oxidative capacity97.67
PINPPROCOLLAGEN I N-TERMINAL PROPEPTIDE (PINP)53,00
PREGSPregnenolon sulfate152.59
PRO3PPROCOLLAGEN III-PEPTIDE (PNPIII)69,00
QUETIQuetiapin50.87
REBOXReboxetin152.59
RNPRNP/Sm27.94
SMSm (B’B/D)27.94
SMZEES.mansoni cerk.-AB32.64
SNSTTin (stool)152.59
SRPSRP-(Sig.recog. particle)-b27.94
SSARo/SS-A (52/60 kD)27.94
STAIRStone analysis59.69
TACTotal antioxidative capacity97.67
TIAGATiagabin152.59
TIAPRTiaprid50.87
TILIDTilidin (as Nortilidin)152.59
TIZANTizanidin152.59
TPHATPHA/TPPA13.52
TRYPTATryptase46.75
TYROTyrosin64.68
AMB40LBeta-Amyloid (1-40) Liquor (Alzheimer)82.80
AMB42LBeta-Amyloid (1-42) Liquor (Alzheimer)82.80
A4240QBeta-Amyloid 42/40 Quot. (Alzheimer)
изчислителен показател
TAUPLTAU-Protein (Liquor) (Alzheimer)82.80
PTAUPLPhospho-TAU-Protein (Liquor) (Alzheimer)82.80
PTAUQPhos. TAU/ TAU-Protein-Quotient (Alzheimer)
изчислителен показател

ПАКЕТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КодНаименованиеЦена
1,055.00Здравна книжка (микробиологично и паразитологично изследване)18.00
1,053.00Постъпване в детска градина (ПКК, ДКК, Урина – общо химично изследване и седимент, Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни паразити, Микробиологично изследване на анален секрет)22.80

ТРОМБОТИЧЕН РИСК

КодНаименованиеЦена
1.05Протромбиново време2.64
1.06АПТТ3.00
1.07Фибриноген3.00
1.04Време на кървене1.20
52.22Време на съсирване1.20
70.03D-димери22.80
70.04Хомоцистеин34.80

ТРОМБОТИЧЕН РИСК

Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)

КодНаименованиеЦена
PCProtein C-активност92.03
PSAKProtein S-активност92.03
PAIPlasminogen activator inhib. 160.86
AT3AT III-активност33.52
FA2ZHFaktor II (Prothrombin-) Genmutation(G20210A-Mutation)93.60
FA5ZHFaktor-V-Genmutation (Leiden-Mutation)93.60
MTHFRCMethylentetrahydrofolat-Reduktase-Mutation (C677T)(MTHFR-Mutation C677T)93.60
MTHFRАMethylentetrahydrofolat-Reduktase-Mutation (А1298C)(MTHFR-Mutation А1298C)93.60

МАНИПУЛАЦИИ

КодНаименованиеЦена
0.00Вземане на биологичен материал3.60