Важността на профилактичния гинекологичен преглед при специалист по гинекология

Профилактичният гинекологичен преглед представлява медицинско изследване на женската полова система, което цели установяване на заболявания в ранен стадии, преди да са предизвикали симптоми. Тези заболявания могат да бъдат от различно естество – доброкачествени, злокачествени, възпалителни и т.н.  Поради липса на оплаквания е необходимо всяка една жена трябва да посещава специалист по гинекология веднъж годишно, тъй […]